เปลี่ยนรหัสผ่าน

1. คลิกไปที่รูปคน แล้วเลือกข้อมูลส่วนตัว

2. ระบบส่งไปยังข้อมูลส่วนตัว และเลือกหัวข้อเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. กรอกรหัสผ่านใหม่ได้ตามที่การอย่างน้อย 8 หลัก และต้องยืนยันรหัสผ่านให้ตรงกัน

4. หลังจากนั้นกดปุ่มยืนยัน รหัสผ่านเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยแน่นอน

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน